010-497 11 81
Disclaimer
Disclaimer website
De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.
Rho-Delta Travel is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.
Een groot deel van de op deze website aangeboden Reisproducten worden niet door ons zelf uitgevoerd, maar door derden zoals vervoerders en hoteliers. Voor de juiste informatie zijn wij mede afhankelijk van deze derden. En ondanks een zorgvuldige keuze kan er altijd wat misgaan. Dat is niet alleen afhankelijk van mensen, maar ook van lokale omstandigheden, bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Het is van groot belang dat u met de juiste verwachtingen op vakantie gaat. Belangrijk is ook dat u zich goed voorbereidt door u te verdiepen in cultuur en gewoonten van het land. U zult daardoor meer genieten van uw verblijf in die andere omgeving met andere mensen, maar ook een beter begrip hebben voor een wat andere dienstverlening dan u in Nederland gewend bent.

Disclaimer email
Indien u een e-mail ontvangt, verzonden door of namens Rho-Delta Travel, gelden de volgende regels of voorwaarden:
  • De informatie in het e-mailbericht (alsmede de attachement) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde;
  • Verstrekking aan en gebruik door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan;
  • Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming:
    a. is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan;
    b. wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.
  • Rho-Delta Travel staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

CORPORATE

Algemene voorwaarden
Privacy statement
Disclaimer
Boekings informatie
CONTACT

Contact
Contactformulier
Reizen welke worden geboekt bij lechampionsportreizen.nl
zijn een product van en worden georganiseerd,
uitgevoerd en gefactureerd door Touchtravel.nl
Touchtravel.nl is aangesloten bij de volgende labels: